O człowieku który zapomniał

wideoinstalacja, synchroniczne projekcje wideo na ścianach i podłodze, dźwięk przestrzenny
9,20 x 5,50 x 4,20 (wys.) m

 

Wyobrażenie

Fotografia na transparentnym podłożu, projekcja wideo

 

ekspozycja dyplomowa na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie; VI.2004

ekspozycja w ramach wystawy „Sygnał” – prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005; 8.XII.2005 – 4.I.2006; Muzeum Architektury we Wrocławiu

ekspozycja w ramach wystawy zbiorowej „Powinność i bunt. ASP w Warszawie 1944-2004”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki; 18.IX – 24.XI.2004